Click to order
Політика конфіденційності
Ця Політика конфіденційності персональних даних (далі – Політика конфіденційності) діє щодо всієї інформації, яку даний сайт, на якому розміщений текст цієї Політики конфіденційності, може отримати Користувача, а також будь-яких програм і продуктів, розміщених на ньому.
1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
1.1 У цій Політиці конфіденційності використовуються такі терміни:
1.1.1. «Адміністрація сайту» – уповноважені співробітники управління сайтом, що діють від його імені, які організовують і (або) здійснює обробку персональних даних, а також визначає мету обробки персональних даних, склад персональних даних, які підлягають обробці, дії (операції), що здійснюються з персональними даними.
1.1.2. «Персональні дані» - будь-яка інформація, що відноситься до прямо або побічно визначеним або визначається фізичній особі (суб'єкту персональних даних).
1.1.3. «Обробка персональних даних - будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), які здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів із персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання, передача (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.
1.1.4. «Конфіденційність персональних даних» - обов'язкове для дотримання Адміністрацією сайту вимога не допускати їх навмисного поширення без згоди суб'єкта персональних даних або наявності іншого законного підстави.
1.1.5. «Користувач сайту (далі Користувач)» – особа, яка має доступ до сайту, за допомогою мережі Інтернет і використовує даний сайт для своїх цілей.
1.1.6. «Cookies» — невеликий фрагмент даних, відправлений веб-сервером і зберігається на комп'ютері користувача, який веб-клієнт або веб-браузер кожен раз пересилає веб-сервера в HTTP-запиті при спробі відкрити сторінку відповідного сайту.
1.1.7. «IP-адреса» — унікальний мережевий адреса вузла в комп'ютерній мережі, побудованої за протоколом IP.
2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
2.1. Використання Користувачем сайту означає згоду з цією Політикою конфіденційності та умовами обробки персональних даних Користувача.
2.2. У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності Користувач повинен припинити використання сайту.
2.3.Ця Політика конфіденційності застосовується тільки до даного сайту. Адміністрація сайту не контролює і не несе відповідальності за сайти третіх осіб, на які Користувач може перейти за посиланнями, доступним на даному сайті.
2.4. Адміністрація сайту не перевіряє достовірність персональних даних, що надаються Користувачем сайту.
3. ПРЕДМЕТ ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ
3.1. Ця Політика конфіденційності встановлює зобов'язання Адміністрації сайту по умисного нерозголошення персональних даних, які Користувач надає по різноманітним запитам Адміністрації сайту (наприклад, при реєстрації на сайті, оформленні замовлення, підписки на повідомлення тощо).
3.2. Персональні дані, дозволені до обробки в рамках цієї Політики конфіденційності, надаються Користувачем шляхом заповнення спеціальних форм на Сайті і зазвичай включають в себе наступну інформацію:
3.2.1. прізвище, ім'я, по батькові Користувача;
3.2.2. контактний телефон;
3.2.3. адреса електронної пошти (e-mail);
3.2.4. місце проживання Користувача і інші дані.
3.3. Адміністрація сайту також вживає зусилля по захисту Персональних даних, які автоматично передаються в процесі відвідування сторінок сайту:
IP адреса;
інформація з cookies;
інформація про браузері (або іншій програмі, яка здійснює доступ до сайту);
час доступу;
відвідані адреси сторінок;
реферер (адреса попередньої сторінки) і т. п.
3.3.1. Відключення cookies може спричинити неможливість доступу до сайту.
3.3.2. Сайт здійснює збір статистики про IP-адреси своїх відвідувачів. Дана інформація використовується з метою виявлення і вирішення технічних проблем, для контролю коректності проведених операцій.
3.4. Будь-яка інша персональна інформація неоговоренная вище (історія покупок, використовувані браузери та операційні системи тощо) не підлягає умисного розголошенню, за винятком випадків, передбачених у п. п. 5.2. і 5.3. цієї Політики конфіденційності.
4. МЕТУ ЗБОРУ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ КОРИСТУВАЧА
4.1. Персональні дані Користувача Адміністрація сайту може використовувати в цілях:
4.1.1. Ідентифікації Користувача, зареєстрованого на сайті, для оформлення замовлення і (або) укладення Договору.
4.1.2. Надання Користувачу доступу до персоналізованих ресурсів сайту.
4.1.3. Встановлення зворотного зв'язку з Користувачем, включаючи направлення повідомлень, запитів, що стосуються використання сайту, надання послуг, обробка запитів і заявок від Користувача.
4.1.4. Визначення місця знаходження Користувача для забезпечення безпеки, запобігання шахрайства.
4.1.5. Підтвердження достовірності та повноти персональних даних, наданих Користувачем.
4.1.6. Створення облікового запису для здійснення покупок, якщо Користувач дав згоду на створення облікового запису.
4.1.7. Повідомлення Користувача сайту про стан Замовлення.
4.1.8. Обробки та отримання платежів, підтвердження податку або податкових пільг, оскарження платежу, визначення права на отримання кредитної лінії Користувачем.
4.1.9. Надання Користувачеві ефективної клієнтської та технічної підтримки при виникненні проблем, пов'язаних з використанням сайту.
4.1.10. Надання Користувачеві з його згоди, оновлення продукції, спеціальних пропозицій, інформації про ціни, новинний розсилки та інших відомостей від імені сайту або від імені партнерів сайту.
4.1.11. Здійснення рекламної діяльності з згоди Користувача.
4.1.12. Надання користувачам доступу на сторонні сайти або сервіси партнерів даного сайту з метою отримання їх пропозицій, оновлення або послуг.
5. СПОСОБИ І ТЕРМІНИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
5.1. Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження терміну, будь-яким законним способом, в тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких коштів.
5.2. Користувач погоджується з тим, що Адміністрація сайту має право передавати персональні дані третім особам, зокрема, кур'єрським службам, організаціями поштового зв'язку, операторам електрозв'язку, виключно в цілях виконання заявок Користувача, оформлених на сайті, в рамках Договору публічної оферти.
5.3. Персональні дані Користувача можуть бути передані уповноваженим органам державної влади лише на підставах і в порядку, встановленим чинним законодавством.
6. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СТОРІН
6.1. Користувач зобов'язується:
6.1.1. Надати коректну і правдиву інформацію про персональних даних, необхідну для користування сайтом.
6.1.2. Оновити або доповнити надану інформацію про персональних даних у разі зміни даної інформації.
6.1.3. Вживати заходів для захисту доступу до конфіденційних даних, що зберігаються на сайті.
6.2. Адміністрація сайту зобов'язується:
6.2.1. Використовувати отриману інформацію виключно для цілей, зазначених у п. 4 цієї Політики конфіденційності.
6.2.2. Не розголошувати персональних даних Користувача, за винятком п. п. 5.2. і 5.3. цієї Політики Конфіденційності.
6.2.3. Здійснити блокування персональних даних, які належать до відповідного Користувачеві, з моменту звернення або запиту Користувача або його законного представника або уповноваженого органу із захисту прав суб'єктів персональних даних на період перевірки, у разі виявлення недостовірних персональних даних або неправомірних дій.
7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
7.1. Адміністрація сайту не несе відповідальності за навмисне розголошення Персональних даних Користувача у відповідності з чинним законодавством, за винятком випадків, передбачених п. п. 5.2., 5.3. і 7.2. цієї Політики Конфіденційності.
7.2. У разі втрати або розголошення Персональних даних Адміністрація сайту не несе відповідальність, якщо ця конфіденційна інформація:
7.2.1. Стала публічним надбанням до її втрати або розголошення.
7.2.2. Була отримана від третьої сторони до моменту її отримання Адміністрацією сайту.
7.2.3. Була отримана третіми особами шляхом несанкціонованого доступу до файлів сайту.
7.2.4. Була розголошена з згоди Користувача.
7.3. Користувач несе відповідальність за правомірність, коректність і правдивість наданої Персональних даних у відповідності з чинним законодавством.
8. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
8.1. До звернення в суд з позовом у спорах, що виникають з відносин між Користувачем сайту і Адміністрацією сайту, обов'язковим є пред'явлення претензії (письмової пропозиції про добровільне врегулювання спору).
8.2 .Получатель претензии в течение 30 календарных дней со дня получения претензии, письменно уведомляет заявителя претензии о результатах рассмотрения претензии.
8.3. При не достижении соглашения спор будет передан на рассмотрение в судебный орган в соответствии с действующим законодательством.
8.4. К настоящей Политике конфиденциальности и отношениям между Пользователем и Администрацией сайта применяется действующее законодательство.
9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. Администрация сайта вправе вносить изменения в настоящую Политику конфиденциальности без согласия Пользователя.
9.2. Нова Політика конфіденційності набирає чинності з моменту її розміщення на Сайті, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.